Servis IT

Poskytujeme komplexní řešení správy a chodu IT. Specializujeme se na externí správu počítačových sítí a techniky, včetně zabezpečení dodávky IT vybavení a spotřebního materiálu. Bereme Vaši počítačovou síť jako celek, kde je potřeba řešit otázky bezpečnosti, vývoje, ale hlavně Vašich potřeb. Kde vše bude perfektně fungovat a Vy tak budete moci využívat všechny možnosti, které IT technika nabízí.

Naším hlavním cílem je spokojený zákazník. Každý zákazník má od nás veškerou podporu a asistenci, může při jakémkoliv problému využít telefonickou nebo e-mailovou podporu.

Správa serverů

Externí správa serverů přináší malým a středním firmám řadu výhod – nemusí zaměstnávat vlastního nákladného specialistu na servery a ani investovat do jeho vzdělávání. Díky dohledu nad funkčností serveru se navíc zvýší jeho spolehlivost. Můžete tak snížit související náklady a vylepšit podmínky k podnikání. Externí správa serverů firmám šetří peníze i mnoho starostí. Do správy serverů je zahrnuta péče o doménový řadič, firewall, mailserver, aplikační server, databázový server, terminálový server, web server atd. Klíčem k úspěchu je pravidelná, pečlivá údržba všech serverových řešení, a proto naši technici správě serverů v dohledových centrech věnují maximální pozornost. Pro správný chod všech služeb se snažíme co nejvíce optimalizovat zvolenou konfiguraci a tím maximálně eliminovat možná rizika

Externí správa sítě

Zajistíme správu Vaší síťové infrastruktury. Převezmeme do správy veškeré pasivní i aktivní prvky (switche, routery, firewally, apod.) Vaší počítačové sítě a zároveň se postaráme i o Vaší internetovou konektivitu. V rámci správy počítačové sítě přebíráme všechny aktivní prvky do naší správy a s náležitou pečlivostí se staráme o jejich monitorování, aktualizaci, zálohování a další činnosti, které minimalizují případné problémy. Zabýváme se i návrhem a vybudováním počítačových sítí. Samozřejmostí při návrhu počítačové sítě je zajištění bezpečnosti, segmentace sítě a redundance klíčových zařízení. Má-li Vaše společnost více poboček, není problém je všechny propojit do jedné sítě. Pro naše klienty jsme schopni zajistit potřebnou internetovou konektivitu a datové okruhy za spolupráce našich partnerských společností.

Dodávka hardware a software

V rámci komplexního řešení dodávky služeb dodáváme veškerou IT techniku v podobě výpočetní techniky (monitory, počítače, servery, síťové prvky, tiskárny, periferie, software atd.)