Profil společnosti

Firma amccomp byla založena v roce 1997 jako sdružení fyzických osob. Po šesti letech stabilního růstu byla v lednu roku 2003 právní forma společnosti změněna na společnost s ručením omezeným. Právní forma od té doby zůstala nezměněná, ale počet zaměstnanců se zvýšil z původních 3 na současných 9 stálých a několik externích spolupracovníků.

Od počátků se specializujeme na komplexní služby v oblasti výpočetní a kancelářské techniky. Zaměřujeme se především na externí správu serverů a počítačových sítí a provádíme běžný servis výpočetní a kancelářské techniky. Provádíme také instalace rozvodů strukturované kabeláže a s tím souvisí také instalace a správa profesionálních kamerových dohledových systémů. Smluvním zákazníkům samozřejmě pomáháme při rozvoji firemní IT infrastruktury a případně dodáváme potřebnou techniku.

Rychlý rozvoj internetových služeb a naše nespokojenost s kvalitou, spolehlivostí a bezpečností služeb hostingových providerů nás v roce 2006 přesvědčila o nutnosti zřídit vlastní hostingové centrum a poskytovat zákazníkům špičkový hosting na míru se zaměřením na korporátní sféru a podporu řešení na platformě Microsoft.
Tato investice se ukázala jako krok správným směrem, protože jsme jako jedni z prvních menších providerů byli schopni klientům nabídnout hostované služby, jako je profesionální poštovní server Exchange, virtuální servery pro provoz IS nebo účetnictví.
Dnes jsou hostingové služby páteří našich služeb a někteří zákazníci dokonce přešli kompletně na virtuální servery.

Vedle soukromých firem intenzivně spolupracujeme také se zákazníky z neziskové sféry, jako jsou střední a vysoké školy, občanská sdružení a státní úřady, kteří oceňují náš flexibilní a individuální přístup k řešení jejich požadavků.

Naší prioritou je budování dlouhodobých partnerských vztahů s našimi zákazníky a smluvní převzetí odpovědnosti za provoz a servis jejich IT tak, aby se mohli plně věnovat svému předmětu činnosti.

Jsme autorizovanými partnery společností HP, Lenovo, Brother, ESET a Stormware.
Při dodávkách software spolupracujeme především se společností Microsoft - jsme certifikovaný Microsoft Partner a Microsoft SPLA Provider. 
Dále dodáváme informační a účetní systémy Pohoda – Stormware.
V oblasti bezpečnosti preferujeme řešení firem Eset Software (NOD32).

Odbornost našich pracovníků je pravidelně zvyšována pomocí různých školení, důkazem je např. opakovaně získaný certifikát Microsoft Certified Professional i certifikace u dalších partnerů.

V souladu s naším cílem zajistit komplexní služby v IT a také v problematice s IT související, jsme absolvovali potřebná školení a získali certifikáty Data Protection Officer neboli DPO (česky Pověřenec pro ochranu osobních údajů), abychom mohli nabídnout zpracování dokumentace a připravit naše zákazníky na splnění požadavků dle nařízení evropské směrnice o ochraně osobních údajů (GDPR).