GDPR neboli General Data Protection Regulation

GDPR je nové nařízení sjednocující ochranu osobních údajů napříč celou Evropskou unií. Přináší nové zásadní požadavky na správu osobních údajů a způsoby jejich zpracování, shromažďování, uchování a sdílení. Dochází také k rozšíření definice osobních údajů. Nařízení se tak dotýká prakticky všech zaměstnaneckých i klientských dat. Občané Evropské unie díky němu získávají výrazně více pravomocí a možnost ovlivnit zpracování osobních dat týkajících se jejich osoby.

Společnosti jsou povinny zavést opatření GDPR do 25. května 2018, kdy se začne uplatňovat nařízení EU. Po tomto termínu jim hrozí pokuta až 20 mil. eur nebo 4 % z ročních tržeb.

Pomůžeme vám s GDPR

Naši pracovníci jsou proškolení u certifikované společnosti Tayllorcox pro zavedení GDPR a také jako DPO – Pověřenec pro Ochranu Osobních údajů.

Jsme připraveni Vám pomoci s implementací nových pravidel ve Vaší organizaci.

V prvním kroku provedeme analýzu stávajícího stavu a ověření principů zpracování a bezpečné ochrany dat prostřednictvím bezpečnostního auditu. Cílem auditu by mělo být získání přehledu o tom, jaká zpracování osobních údajů provádíte a na základě jakého právního titulu a v jakém rozsahu osobní údaje zpracováváte.

Následně vypracujeme všechny potřebné dokumenty, analýzu rizik a doporučíme případně, jaké změny je třeba provést. Doporučíme vám řešení na splnění personálních, procesních a technických požadavků. Pomůžeme vám při zavedení vnitřních procesů, nasazení potřebných technologií, aby byly všechny procesy a postupy v souladu s legislativou GDPR.